Akupunktur / Acunova

P1000739-1Klassisk Akupunktur TCM er en behandlingsform innen tradisjonell kinesisk medisin (TCM), og har vært brukt i tusenvis av år i Kina. Det er en effektiv og helhetlig metode for sykdoms-behandling, og har i de senere år fått økt oppmerksomhet i hele verden.

TCM-akupunktøren bruker meget tynne, sterile engangsnåler av rustfritt stål. Disse stikkes gjennom huden på de spesifikke akupunktur-punktene. Hvert punkt har sin spesielle funksjon. Behandlingen gir ikke skadelige bivirkninger.

I tradisjonell kinesisk medisin hevdes det at sykdom oppstår når strømmen av menneskets livsenergi er blokkert, eller når den er i ubalanse. Ved behandling oppnås fri energiflyt, og balanse. Diagnose stilles ved utspørring, og ved sjekk av puls og tunge. Moxa (varmebehandling)
og koppemassasje kan også anvendes i tillegg til nåler.
Akupunktur brukes også forebyggende.

ACUNOVA
Acunova er en akupunkturform som brukes spesielt ved alle typer øyensykdommer, og ved akutte og kroniske smertetilstander. Her behandler man via kroppens ledd og nervesystem istedet for gjennom meridiansystemet.